Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

КУЛТУРЕН АФИШ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

КУЛТУРЕН АФИШ 2021

на читалищата в Община Ловеч

 

 

Месец

Дейност

Организатор

Януари

Традиционен обичай Сурвакане

 

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

 

Януари

Концерт на най-малките участници на Музикалната школа при Ловчанско читалище;

Музикален театър – възстановяване на постановката „Рибарят и златната рибка“;

Представления в залата на театралните  формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Януари

Отбелязване на традиционни януарски празници от Клуб за народни хора „Ловеч“;

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Януари

Йордановден и Ивановден

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Паисий-1896“ с. Александрово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевен

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Януари

Възпоменание за Христо Ботев

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

Януари

Зимна приказка

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.” - с. Славяни

 

 

 

Януари

 

 

 

 

Ден на родилната помощ Бабинден - 21 януари

 

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.” - с. Славяни

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци 

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Паисий-1896“ с. Александрово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Януари

Честване на 18-годишнината от създаването на вокална група „Бодър дух“

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

Януари

Ден на терлика

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Януари

Традиционен кукерски обичай „Камилата” – 20 януари

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

Януари

Традиционен местен обичай „Джамалуване“

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

Януари

Седмична сбирка „Седянка”

 

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

                                                                      

Февруари

Представления на театралните формации;

Възстановяване на постановка на Кукления театър;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Февруари

Редовни занимания на клубовете и школите на Читалището;

Организиране и провеждане на семинар на КНХ;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

 

 

Февруари

 

 

Трифон Зарезан - Ден на лозаря 14 февруари

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Паисий-1896“ с. Александрово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Февруари

Възпоменание по случай 148-годинишнината от обесването на Васил Левски – 19 февруари

НЧ “Пробуда – 1926 г.“ – с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Февруари

Седмична сбирка „Седянка”

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово             

Февруари

Международен ден на спонтанните актове на доброта „Едно неочаквано добро”

НЧ „Светлина - 1927 г.“ - с. Лисец

Март

Пролетен концерт с класическа музика /дует/;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

 

 

Март

 

 

Празнуване на Баба Марта и Ден на самодееца – 1 март

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан    

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци   

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Паисий-1896“ с. Александрово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Март

Национален празник на България – 3 март.

Тържествена програма, поднасяне на цветя и венци на паметниците на загиналите във войните.

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци   

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Март

Седмична сбирка „Седянка”.

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

 

 

 

 

 

Март

 

 

 

 

 

Ден на жената – 8 март. Празнична програма.

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ „Пробуда 1927 г.“- с.Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци       

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина            

Март Организиране и участие във фолклорен събор „Осъм, моя река“

НЧ “Паисий - 1896 г.“ - с. Александрово

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

 

 

Март

 

 

Празник Първа пролет

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Март Международен ден на поезията НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

Март

Подготовка за участие в програмата „Цветница“ в Ловеч 2021 г. ;Организация и подготовка на Фестивал „Люлякова ръченица” и Фестивал „Хоро под Стратеш”;

Организиране на пролетен лагер;

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

Семинар на Школа „Сюан Кун“;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Март

Отбелязване на Тодоровден

 

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

 

Март

Ден на приведения зет

 

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

 

Април

Международен ден на хумора - 1 април

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

Април

Международен ден на детската книга – 2 април. Презентация на книги и състезание по бързо четене

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

Април

Фестивал на детската песен „Пеещо яйце“;

Участие в „Цветница в Ловеч“;

Представления на театралните формации;

Участие на Музикалната школа в Международен конкурс за акордеонисти в Нови пазар;

Великденски концерт на смесения хор;

Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“

Април

Световен ден на планетата Земя – 8 април

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

Април Световен ден на авиацията и космонавтиката – 12 април

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

Април

 

 

 

Отбелязване на Лазаровден и Цветница– 24-25 април

 

 

 

НЧ „Христо Ботев – 1930 г“ – с. Славяни

НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница 

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина    

Април

Празник на село Смочан

НЧ “Съзнание – 1929 г.“ – с. Смочан

 

Април

 

Отбелязване на празника „Цветница“ в Ловеч – 24-25 април

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Април Участие във Фестивала на руската песен и танц НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“ - Ловеч

Април

Беседа с д-р Венцислав Тодоров

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Април

Участие на формациите в „Цветница“;

Творчески лагер;

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Април

Международен ден на Земята - 22 април

НЧ “Съзнание – 1929 г.“ – с. Смочан

Април

Световен ден на книгата – 23 април. Презентация на книги и литературно четене

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

Май Международен ден на труда - 1 май

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

Май Празнуване на Великден

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Май

Участие в организирането на Люлякови музикални вечери 2021 г.;

Музикална школа – участие на ученици в международни конкурси;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Май

 

Гергьовден – 6 май

 

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

 

Май

  Ден на Европа – 9 май

  НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

Май

Празник на читалище “Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ “Бъдеще за Ловеч 2009“ - гр. Ловеч

Май

Участие на ФГ „Югла” в Национален фолклорен събор

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

Май

Провеждане на V-ти Национален фестивал за обработен фолклор „Люлякова ръченица“ 2020 г.;

Редовни занимания на на клубовете и школите на читалището;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

 

Maй

 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май

Празнична програма

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с.Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с.  Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ „Паисий-1896“ с. Александрово

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Май

Празник на село Слатина

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Май

Международен ден на хората с увреждания - 5 май

НЧ „Светлина - 1927 г.“ - с. Лисец

Май

Ден на библиотекаря – 11 май

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

Май

Празник на град Ловеч - 11 май.

Празнична програма

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Бяла Анаста - 2016“ – гр. Ловеч

Май-юни

Концерти на всеки от класовете на Музикалната школа;

Концерт класическа музика /дует/;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Юни Ден на детето – 1 юни Празнична програма за децата

НЧ “Пробуда - 1926 г.“ - с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина  

 

Юни

 

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България - 2 юни

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Юни

Световен ден на околната среда - 5 юни

НЧ „Светлина - 1927 г.“ - с. Лисец

Юни

Организиране и участие в областен фестивал „Тройче“

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

Юни

Организиране на фестивал „Танцуващо бъдеще“

НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“ – Ловеч

Юни

Годишен концерт на колективите на читалището по случай 5 години от създаване на читалището

НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“ - Ловеч

Юли

Участие във фестивал в Турция

НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“ - Ловеч

Юни

„Познай приказката“

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

 

Юни

Годишен концерт на ФФ „Елит“;

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

Провеждане на Национален фолклорен фестивал "Хоро под Стратеш";

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Юни

Празник на читалище „Христо Ботев - 1927 г.“

НЧ “Христо Ботев - 1927 г.“ - с. Горан

Юни

Откриване на паметник на загиналите четници – участници във Велчовата завера

НЧ „Съгласие -1928 г.“ - с. Стефаново

Юни

Еньовден – 24 юни

НЧ “Просвета - 1906 г.“ – с. Дойренци

НЧ „Светлина - 1927 г.“ - с. Лисец

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” -с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци 

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

Юни

Спортен празник за деца и младежи

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

Юни

Петровден - 29 юни

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

Юни

Лятна работа с деца “Весело лято“

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Юни - юли

Участие на Смесения хор в Международен хоров фестивал

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Юли

183-години от рождението на Васил Левски – 18 Юли

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

Юли Участие в регионални и национални събори и фестивали

НЧ „Христо Ботев – 1930 г.“ – с. Славяни

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница 

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.” - с. Славяни

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

Юли

Участие в международен фолклорен фестивал

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

Юли

Лятна работа с деца “Весело лято“

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

 

Юли

Семинари на клубовете и школите на читалището;

Участие в Международен Фолклорен фестивал на ФФ ”ЕЛИТ“;

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

 

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Юли

Прожекции на филми

НЧ “Христо Ботев – 1927 г.“ – с. Горан

Юли

Регионален събор „По река Чернялка“.

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

Юли-Август

Подготовка за нова постановка на Кукления Театър или Музикалния театър – сценография, костюми, декор и музика

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Август

Празник на село Пресяка – 2 август

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

Август

Празник на село Деветаки – 2 август

НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки;

Август Отбелязване на Илинденско-преображенското въстание НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

Август

Заснемане на клипове

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

 

 

Август

 

 

 

 

 

 

 Лятна работа с деца “Весело лято“

 

 

 

 

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан    

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци     

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци  

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Август

Празник на село Къкрина – 15 август

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Август

Провеждане на редовни занимания на клубовете и школите на читалището.

Летен лагер

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Август

Празник на село Баховица

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

Август

Участие в регионални и национални събори и фестивали

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ ,,Христо Ботев - 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.” - с. Славяни

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

Август

Празник на село Българене

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

Август

„Ден година храни“

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Август

„Оставаме в България“ – разговор с младежи и съселяни в чужбина

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Август

Концерт по случай Освобождението на Ловеч

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

Август Общоселски празник на читалището

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

Септември

Репетиции и премиера;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Септември

Събор на Деветашкото плато „Девет песни от извора” – 6 септември

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

Септември

Ден на Съединението на България – 6 септември

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр.  Ловеч

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Септември

Празник на село Умаревци

НЧ “Васил Левски – 1929 г.“ – с. Умаревци

Септември

Ден на Светите ВяраНадежда и Любов

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

Септември Ден на Независимостта на България – 22 септември

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов  

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене 

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина          

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

Септември

Откриване на новия сезон с ФФ ”ЕЛИТ”, ДТС

„ЕЛИТ” и ДШ „ЕЛИТ”;

Провеждане на Йога лагер с Клуб по Йога;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Септември

Финализиране на лятната работа с деца с изложба, състезателни игри и излет

НЧ „Светлина – 1927 г.“ – с. Лисец

Септември Празник на село Стефаново НЧ „Съгласие -1928 г.“ – с. Стефаново
Септември Участие във Фестивал на сливата – гр. Троян

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

Септември

Организиране и участие в Национален фолклорен фестивал

„Ритъмът на България“ и 1-ви Конкурс за народни песни и танци

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Напредък – 1920 г.“ – с. Баховица

НЧ „Пробуда – 1926 г.” с. Йоглав

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

Октомври

Концерт класическа музика за Деня на музиката;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

 

Октомври

 

Световен ден на възрастните хора – 1 октомври

НЧ „Пробуда – 1926 г.” с. Йоглав

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Октомври

Празник на село Горан – 14 октомври

НЧ “Христо Ботев – 1927 г.“ – с. Горан

Октомври

„Празник на греяната ракия и нашенскататуршия“ – 26 октомври

НЧ “Пробуда – 1909 г.“ – с. Брестово

Октомври

Празник на село Хлевене.Храмовия празник „Св.Димитър“

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

Октомври

Празник на село Лешница

НЧ “Христо Ботев – 1925 г.“ – с. Лешница

Октомври

Честване на празника на църквата „Св. Петка“

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Октомври

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Октомври

Постановка на нов репертоар на колективите

НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“ - Ловеч

Октомври

Седмична сбирка „Седянка”

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

Октомври

Организация и подготовка на „Празник на баклавата“.

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

Ноември

Концерт по повод 150-годишнината от рождението на Панайот Пипков;

Представления на театралните формации;

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Ноември Ден на народните будители – 1 ноември Празнична програма

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Просвета - 1934 г.” - с. Скобелево

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

Ноември Отбелязване на Архангеловден НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки

Ноември

Седмична сбирка „Седянка”

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

Ноември

Празник на село Горно Павликене

НЧ “Пробуда – 1927 г.“ – с. Г. Павликене

Ноември Ден на християнското семейство – 21 ноември

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

Ноември

Празник на село Йоглав – 22 ноември

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

Ноември

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището;

Семинар на КНХ „ЛОВЕЧ”;

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Ноември

Празник на село Гостиня

НЧ “Просвета – 1927 г.“ – с. Гостиня

Ноември

Празник на читалище

„Напредък - 1920 г.“

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

Ноември

Празник на приведените зетьове и снахи

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

Ноември

Празник на  НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

Декември

Коледни празници;

Концерти на всеки от класовете на школата;

Коледни представления на Кукления и Музикалния театър;

Концерт класическа музика;

Хоров концерт;

Концерт на вокална група „Пееща дъга“ и Вокална формация за народно пеене;

Концерт класическа музика – гостуваща формация (с билети);

Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Декември Отбелязване Деня на присъединяването на България към ЕС НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

Декември

Коледен концерт

НЧ „Бяла Анаста – 2016” – гр. Ловеч

Декември

Международен ден на хората с увреждания – 3 декември

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

Декември

Никулден

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

Декември

Коледни празници

НЧ “Христо Ботев - 1930 г.“ - с. Славяни

НЧ “Зора - 1897 г.“ - с. Деветаки

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ - с. Пресяка

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ „Изгрев – 1926г.“- с. Българене

НЧ “Напредък – 1928 г.“ – с. Казачево

НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“- с. Радювене

НЧ “Зора - 1930 г.“- гр. Ловеч, кв. Продимчец

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ “Събуждане – 1927 г.“ - с. Малиново

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ "Пробуда 1927 г."- с. Горно Павликене

НЧ ,,Просвета - 1927 г.” - с. Гостиня

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

НЧ “Пробуда - 1909 г.“ - с. Брестово

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

НЧ „Съгласие – 1928 г.“ – с. Стефаново

НЧ ,,Светлина - 1919 г.” - с. Абланица

НЧ ,,Христо Ботев- 1927 г.”- с. Горан

НЧ ,,Васил Левски-1929 г.” - с. Умаревци

НЧ „Просвета -  1926 г.” – кв. Гозница, гр. Ловеч

НЧ „Съзнание - 1929 г.“ - с. Смочан

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница 

НЧ “Просвета - 1927 г.“ - с. Чавдарци

НЧ “Пробуда - 1927 г.“ - с. Дренов

НЧ “Хлевенец – 1919 г.“ – с. Хлевене

НЧ “Васил Левски – 1924 г.“ – с. Къкрина

НЧ „Пробуда - 1926 г.” с. Йоглав

Декември

Коледари

НЧ “Съзнание – 1929 г.“ – с. Смочан

Декември

Редовни занимания на клубовете и школите на читалището

НЧ „Зорница 2010 г.– Нено Щрегарски“

Декември Празнично посрещане на Нова година с празнично хоро

НЧ “Напредък – 1920 г.“ - с. Баховица

НЧ “Просвета – 1901 г.“ – с. Слатина

НЧ ,,Светлина - 1927 г.” - с. Лисец

НЧ ,,Просвета -1906 г.“ - с. Дойренци

НЧ „Христо Ботев - 1925 г.“ - с. Лешница