Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Христо Ботев - 1930 г.” - с. Славяни

Адрес: с. Славяни, община Ловеч;
Председател: Тодорка Янчева;
Секретар: Бориславка Тодорова;
Телефон за контакти: 0879478987;
E-mail: Bobi_5501@abv.bg
 

Дейности: Читалището развива богата библиотечна дейност с абонамент на вестници и списания , както и набавя нови книги по Програма на Министерството на културата. Художествената самодейност обхваща  млади хора и деца редом с бабите. Съхранени и днес изпълнявани са обичаите: ”Камила”, „Игнажден”, „Лазарки” и др. Читалището е партньор на сдружение ”Екомисия 21 век” за съхраняване на българските традиции и обичаи, чрез сценичното представяне на обичая ”Седянка”. Читалището участва в Х Национален събор Копривщица 2010. Читалището е включено в Националната система "Живи човешки съкровища". От 2011 г. функционира информационен център. 

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

2007 г. – Спечелен проект към МК за частичен ремонт.
2010 г. - Подписано споразумение за включване в Програма "Глобални библиотеки - България".
2011 г. - Спечелен проект към МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност.
2014 г - Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нова озвучителна апаратура.