Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Просвета - 1901 г.” с. Слатина

Адрес: с. Слатина, община Ловеч
Председател: Цветан Александров
Секретар: Нели Тодорова
Телефон за контакти: 0888699714
E-mail: nch_prosveta1901@abv.bg
 

Дейности: Към читалището работи женска певческа група и естрадно-сатиричен състав. Притежава богат библиотечен фонд, отговарящ на потребностите на населението. От 2011 г. функционира информационен център

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

2009 г. - Партньор на Сдружение "Екомисия 21 век" в проект "Магията на народното творчество".
2010 г. - Подписано споразумение за включване в Програма "Глобални библиотеки - България". 
2010 г. – Спечелен проект към МК за частичен ремонт на сградата.
2011 г. - Спечелен проект към МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност.