Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище ”Събуждане - 1927 г.” с. Малиново

Адрес: ул. „П.Евтимий” №1, с.Малиново, община Ловеч.

Председател: Добринка Шаркова
Секретар: Добрина Андреева
Телефон за контакти: 0896799176, 0885409134

E-mail: Chitalishte.malinovo@abv.bg

 

Читалището е самостоятелна сграда,представляваща публична общинска собственост,отдадена за безвъзмездно ползване от Община Ловеч. За дейността си читалището разполага с библиотека с7950тома, към която има информационен център с 3 броя компютри, интернет връзка, мултифункционално устройство и аудио система. Салонът разполага с 290 места. 

 

Дейности: Художествено-творческата дейност на читалището е изключително богата.Действат два любителски колектива Женска певческа група и театрален състав. Самодейците ежегодно участват в пролетно летни ,регионални фестивали,събори и местни празници-„Осъм моя река”,”Искри от миналото”,”Златна река-Златна Панега”,”Празника на тиквата”гр. Севлиево и др. За първа година през 2014 читалището е организатор на „Великденски празник за цялото население. През м. октомври за трета поредна година ще се проведе „Празник на баклавата”.

Активно се работи с децата от детската градина и училището-„Коледуване”, „Лазаруване”, 24 май, Първи юни. От 2014 г. читалището е участник в Програмата на Община Ловеч за Младежки дейности.Има изготвена програма за работа с децата през лятото-Забавно лято, летни инициативи-четене и рисуване.

 

Работа по проекти,спечелени проекти,конкурси:

2010 г. - „Глобални библиотеки”.
2013 г .- Озвучителна техника от програмата за допълнително финансиране от Община Ловеч.
2014 г. – Спечелен проект към МК за закупуване на нови книги.
2014 г. - от Община Ловеч