Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Съзнание - 1929 г.” - с. Смочан

Адрес: с. Смочан, община Ловеч
Председател: Цветана Иванова
Секретар: Веселка Иванова
Телефон за контакти: 06915/2222
E-mail: Saznanie1929@abv.bg
 

Дейности: Поддържа живи обичаите „Бабин ден „ и „Коледа”. През 2009 г. е създадена младежка фолклорна формация. Обновява библиотечния фонд на читалището.

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

2007 г. - Спечелен проект към МК за частичен ремонт.
2010 г. - Спечелена допълваща субсидия за частичен ремонт.
2011 г. - Спечелен проект на МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност.
2014 г - Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нови книги.