Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Народно читалище „Светлина - 1919 г.” – с. Абланица

Адрес: с. Абланица, община Ловеч, ул. „Петко Ил. Цонев“  № 16

Председател: Дона Атанасова;
Секретар: Ана Петкова;
Телефон за контакт: 0898588371;
E-mail: Svetlina.ablanica1919@abv.bg
НЧ „Светлина-1919 г.” с. Абланица разполага с библиотека 36 кв. м., представляваща публична обществена собственост. Читалището се помещава в обща сграда с кметско настоятелство, читалищния салон разполага с 160 места.

 

Дейности: НЧ „Светлина-1919 г.” има добре развита библиотечна дейност, разполага с фонд от 4810 книги и един брой компютърна конфигурация. 

Основните дейности се извършват на място в библиотеката или салона. Към читалището е сформирана група на самодейци, които участват в регионални и национални фестивали, местни празници и събори като: „Цветница в Ловеч”, „Варошлийски вечери”,  „Копривщица”, „Априлци” и други.

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

2011 г. – Спечелен проект към Министерство на културата „Монтаж и демонтаж на сценичните съоръжения и сценично облекло ”.
2013 г.- Спечелен конкурс за допълваща субсидия за компютърна конфигурация.
2014 г.-  Участие в проект към Министерството на културата за ремонт - чакащ резултат.
Награди: Сувенири , почетни знаци, групови и индивидуални грамоти и други.