Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Васил Левски – 1929 г.“ - с. Умаревци

Адрес: с. Умревци, община Ловеч, ул. „"Никола Помов" № 2
Председател: Анка Бикова;
Секретар: Галинка Димова;
Телефон за контакти: 069272238, 0876093191
 

Дейности: Народно читалище „Васил Левски – 1929 г.“- с Умаревци развива основно клубна дейност и работа с деца. Към читалището от 10 години е сформирана певческа група „Росна китка“ с богат репертоар. Към читалището е изградено и дружество на хора с увреждания, в което членуват 20 човека с първа и втора група инвалидност. Дружеството членува и работи с Центъра на глухонемите в гр. Ловеч и Общински център на инвалидите – гр. Ловеч

Сформиран е и Клуб на пенсионера, като читалищните членове помагат на възрастните и самотните хора в селото. През ваканцията  читалището се посещава от 25 деца на възраст от 6 до 14 години. Библиотеката към читалището осигурява по - голяма част от книгите, включени в препоръчителните списъци на различните училища. Децата рисуват, организират изложба на своите рисунки, спортуват организират се състезания с награди, които стимулират децата.

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

От 10 години читалището в с. Умаревци разработва и печели 9 проекта към Община Ловеч и към Министерство на културата. През 2014 г. е спечелен конкурс на Община Ловеч за прекарване на интернет връзка.