Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ

Регионална структура на Министерството на културата за консултантска помощ за читалищата от Ловешка област.
Телефон за връзка: 068 604 773