Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ

Регионална структура на Министерството на културата за консултантска помощ за читалищата от Ловешка област.
Телефон за връзка: 068 604 773