Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДЕТСКА КУХНЯ

Адрес: гр. Ловеч, кв. „Здравец”в сградата на Детска ясла № 5

Управител – Грета Райнова

тел: 068 / 603 702

 

ОБЕДНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ ЗА ПЕРИОДА 15.04.2024 Г. - 19.04.2024 Г.

ОБЕДНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ ЗА ПЕРИОДА 22.04.2024 Г. - 26.04.2024 Г.

 

Детската кухня е организационно обособена структура, в която медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст.

Персоналът на Детска кухня е с дългогодишен стаж  в приготвянето на храна за деца  и се състои от - директор, 3 готвача, 3 помощник - готвача , 1 работник  кухня, 1.5 домакин, 1 шофьор-снабдител

Детска кухня – майка в гр. Ловеч приготвя храна за деца организиран и неорганизиран контингент в три групи.

Храната, която се приготвя в Детска кухня-майка отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Ежедневно в Детска кухня се приготвя храна общо за 300 деца – организиран и неорганизиран контингент.

"Организиран контингент" са деца  до три годишна  възраст посещаващи  детските  ясли.

"Неорганизиран контингент" са деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка, на които се приготвя обедно хранене - на база подадена от родителите ежедневна заявка.

Регистрация на желаещи от неорганизиран контингент за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:

1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;

2. копие от удостоверението за раждане на детето.

За удобство на родителите на територията на община Ловеч са регистрирани 5 пункта за раздаване на храна, приготвена от Детска кухня за деца неорганизиран контингент:

І.  кв. „Здравец” , Детска кухня – майка

ІІ. ул. „Бяло море”№3 , в сградата на Детска ясла № 3

ІІІ. ул. „Съйко Съев”№ 10

ІV.  кв. „Младост”

V. кв. „Червен бряг” в сградата на ОДЗ „Слънце”

 

Приготвената в детската кухня храна се разпределя в стерилизирани стъклени бурканчета за многократна употреба, нарежда в специални кутии и се транспортира до раздавателните пунктове с транспортно средство, което е вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение съгласно Закона за здравето. Върнатите от абонатите бурканчета се измиват, дезинфекцират и стерилизират в сухи стерилизатори при 160 °C за два часа.

 

 

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч