Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Детска градина „Детелина“

Детска градина  „Детелина“

Адрес: ул. "Съйко Съев" № 60, гр. Ловеч, п.к. 5500

Директор: Цветалинка Василева

Телефони за контакт: 068/604-449, 0879426037 –  директор

E-mail: dg_detelina_l@abv.bg

Website: http://www.detelina-lovech.com