Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Детска градина „Мария Сиркова“

Детска градина  „Мария Сиркова“

Адрес: ул. "В. Левски" № 35 , кв. "Вароша", гр. Ловеч, п.к. 5500

Директор: Геновева Стойкова 

Телефони за контакт: 068/62-47-26, 0886151656 –  директор

E-mail: info-1101302@edu.mon.bg

Website: http://www.dgmariasirkova.com