Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Детска градина „Първи юни“

Детска градина  „Първи юни“

Адрес: ул. Райна Княгиня №  2, гр. Ловеч, п.к. 5500

Директор: Петя Станчева

Телефони за контакт: 068/604453, 0889144223 – директор

E-mail: dg1iuni@gmail.com

Website: http://www.1june-lovech.com