Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Детска градина „Слънце“

Детска градина „Слънце“;

Адрес: ж.к. „Червен бряг“ № 11; гр. Ловеч п.к. 5500

Директор: Христина Христова

Телефони за контакт: 068 637326,   0877736977 –  директор; 0877736077

E-mail: dgslunce.lovech@gmail.com

Website: http://www.dgslunce-lovech.com/