Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Детска градина „Зора“

Детска градина  „Зора“

Адрес: ул. Съйко Съев № 1, гр. Ловеч, п.к. 5500

Директор: Иваничка Дончева

Телефони за контакт: 068/604-4480878195386 –  директор

E-mail: dg_zora_l@abv.bg

Website: http://www.dgzora-lovech.com