Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

График за работа на детските градини на територията на община Ловеч за периода юни – август 2018 г.

                                                                                          ГРАФИК

          за работа на детските градини на територията на община Ловеч за периода юни – август 2018 г.

      

ДЕТСКА ГРАДИНА

МЕСЕЦ ЮНИ

МЕСЕЦ ЮЛИ

МЕСЕЦ АВГУСТ

1.

ДГ „Слънце”

Четири сборни групи

 Три сборни групи, свободни места за деца от други детски градини - 5

Детската градина няма да работи

 

 

2.

ДГ „Кокиче”

Една сборна група

 Една сборна група

Детската градина няма да работи

 

 

 

 

- групи в с. Александрово

Една сборна група

 Една сборна група

Детската градина няма да работи

3.

ДГ „Радост”

Три сборни групи

Детската градина няма да работи

 Три сборни групи, свободни места за деца от други детски градини - 6

4.

ДГ„Мария Сиркова”

Две сборни групи

Детската градина няма да работи

Две сборни групи, свободни места за деца от други детски градини - 5

5.

ДГ „Първи юни“

Четири групи

Детската градина няма да работи

Три сборни групи, свободни места за деца от други детски градини - 6

 

6.

ДГ „Снежанка”

Три групи

 Две групи, свободни места  за деца от други детски градини  -9

 

Детската градина няма да работи

- група в с. Малиново

Една група

 Една група

Детската градина няма да работи

7.

ДГ „Детелина”

 Две сборни групи

 Две сборни групи, свободни места за деца от други детски градини  - 7

 

Детската градина няма да работи

- група в с. Радювене

-

-

                -

8.

ДГ „Зора”

Три  групи

 Две сборни групи, свободни места за деца от други детски градини - 4

Детската градина няма да работи

9.

ДГ „Люляче”

Детската градина няма да работи

 Една група, свободни места за деца от други детски градини - 11

 Една група, свободни места за деца от други детски градини - 11

- група в с. Лисец

Една група

  Една група, свободни места за деца от други детски градини -15

Детската градина няма да работи

- група в с. Славяни

Една група

 Една група, свободни места за деца от други детски градини -12

Детската градина няма да работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацията е от Директорите на Детските градини.