Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч (приета с решение № 229/25.08.2016 г. на Общински съвет-Ловеч, в сила от 12.09.2016 г.; изм. с решение № 367/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г., публ. на 20.04.2017 г.; изм.и доп. с решение № 586/30.11.2017 г., публ. на 18.12.2017 г., в сила от 18.12.2017 г.; изм.и доп. с решение № 510/25.11.2021 г., публ. на 13.12.2021 г., в сила от 13.12.2021 г.; изм. и доп. с решение № 585/31.03.2022 г., публ. на 18.04.2022 г., във в-к „Зетра“, бр.27/18.04.2022 г., в сила  от 01.04.2022 г.)

Файлове:

НУРЗОПДДГОЛ НУРЗОПДДГОЛ