Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Окончателни списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2015 г.) в ДГ в Община Ловеч за учебната 2018/2019 година и свободни места в първа възрастова група

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА  СВОБОДНИ МЕСТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

(родени 2015 година)

 СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 01.06. 2018 година

 

Детска градина

адрес

свободни места

възрастова група

1.

ДГ „Слънце”

ж.к. „Червен бряг” № 11

няма

……………………….

 

 

2.

ДГ „Кокиче”

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

10

Разновъзрастова

 

 

 

 

- групи в с. Александрово

 

9

 

2

Подготвителна разновъзрастова

II  Разновъзрастова

3.

ДГ „Радост”

ж.к. „Младост” № 1

няма

…………………………

4.

ДГ„Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул.  „Васил Левски” № 35

4

Първа възрастова група

5.

ДГ „Първи юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

няма

……………………….

 

6.

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец” № 22

10

Родени 2013 и 2014 г.

- група в с. Малиново

 

 

 

7.

ДГ „Детелина”

ул. „Съйко Съев” № 60

10

Първа възрастова група

- група в с. Радювене

 

-

 

8.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

няма

………………………..

9.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница“, ул. „Цар Иван Александър“ № 37 Б

25

Разновъзрастова

- група в с. Лисец

 

12

Разновъзрастова

- група в с. Славяни

 

7

Разновъзрастова