Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Окончателни списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2017 г.) в ДГ в Община Ловеч за учебната 2020/2021 година и свободни места в първа възрастова група

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (род. 2017 г.)

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

СЛЕД ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА  31.05.2020 година

 

 

ДГ

адрес

свободни места

1.

ДГ „Слънце”

ж.к. „Червен бряг” № 11

няма

2.

ДГ „Кокиче”

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

5

- групи в с. Александрово

 

10

3.

ДГ „Радост”

ж.к. „Младост” № 1

няма

4.

ДГ„Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул.  „Васил Левски” № 35

10

5.

ДГ „Първи юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

няма

 

6.

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец” № 22

8

- група в с. Малиново

 

12

7.

ДГ „Детелина”

ул. „Съйко Съев” № 60

6

8.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

няма

9.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница“, ул. „Цар Иван Александър“ № 37 Б

20

- група в с. Лисец

 

14

- група в с. Славяни

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

  • Документи се приемат в съответната детска градина от директорите.

 

  • За учебната 2020/2021 година в детските градини за Първа група се приемат деца, родени през 2017 година (постъпването на децата е от 15.09.2020 година).