Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Окончателни списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2020 г.) и свободни места за първа възрастова група за учебната 2023/2024 година, в детските градини на Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ”

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ТУРИЗЪМ“

                       

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА  СВОБОДНИ  МЕСТА  В  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ,  КЪМ 01.06.2023 ГОДИНА,

ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

(родени през 2020 година)

 

ДГ

Адрес

Свободни места

1.

ДГ „Слънце”

ж. к. „Червен бряг”

няма

2.

 ДГ „Радост”

ж. к. „Младост”

няма

3.

 ДГ „Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул. „Васил Левски” № 35

3

4.

 ДГ „1-ви юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

няма

5.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

няма

6.

 

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец”

2

- група с. Малиново

 

10

 

7.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница”,

ул. „Цар Иван Александър“ № 37Б

1

- група с. Славяни

ул. „Съединение“ № 3А

няма

 

8.

ДГ „Кокиче“

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

8

- група с. Александрово

ул. „Трети март“ № 14

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

►   Документи за записване се приемат в съответната детска градина от директорите.

►   За учебната 2023/2024 година в детските градини за І-ва възрастова група се приемат деца, родени през 2020 г. (постъпват в групата не по-рано от 15.09.2023 г.).

►   На задължително предучилищно образование за учебната 2023/2024 година подлежат децата, родени през 2019, 2018 и 2017 година (на 4, 5 и 6 години, навършвани през годината, в която започва учебната година – 2023 г.)