Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОКОНЧАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (РОДЕНИ 2021 Г.) И СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ”

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ТУРИЗЪМ“


                       

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА  СВОБОДНИ  МЕСТА  В  ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

(родени през 2021 година)

 

ДГ

Адрес

Свободни места

1.

ДГ „Слънце”

ж. к. „Червен бряг”

4

2.

 ДГ „Радост”

ж. к. „Младост”

4

3.

 ДГ „Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул. „Васил Левски” № 35

1

4.

 ДГ „1-ви юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

0

5.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

0

6.

 

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец”

0

- група с. Малиново

 

12

 

7.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница”,

ул. „Цар Иван Александър“ № 37Б

0

- група с. Славяни

ул. „Съединение“ № 3А

5

 

8.

ДГ „Кокиче“

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

7

- група с. Александрово

ул. „Трети март“ № 14

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

►   Документи за записване се приемат в съответната детска градина от директорите.

►   За учебната 2024/2025 година в детските градини за І-ва възрастова група се приемат деца, родени през 2021 г. (постъпват в групата не по-рано от 15.09.2024 г.).

►   На задължително предучилищно образование за учебната 2024/2025 година подлежат децата, родени през 2020, 2019 и 2018 година (на 4, 5 и 6 години, навършвани през годината, в която започва учебната година – 2024 г.)