Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2016 г.) след първо класиране в ДГ в Община Ловеч за учебната 2019/2020 година и свободни места в първа възрастова група

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА  СВОБОДНИ МЕСТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

(родени 2016 година)

 СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - 05.05. 2019 година

 

 

Детска градина

адрес

свободни места

възрастова група

1.

ДГ „Слънце”

ж.к. „Червен бряг” № 11

5

I  група

 

 

2.

ДГ „Кокиче”

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

19

разновъзрастова - 9

- групи в с. Александрово

 

разновъзрастова - 10

3.

ДГ „Радост”

ж.к. „Младост” № 1

-

 

 

4.

ДГ„Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул.  „Васил Левски” № 35

9

 

I група (2016 г.)

5.

ДГ „Първи юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

-

 

 

6.

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец” № 22

13

   I група (2016 г.)

- група в с. Малиново

 

 

 

7.

ДГ „Детелина”

ул. „Съйко Съев” № 60

13

   I група (2016 г.)

8.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

-

 

9.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница“, ул. „Цар Иван Александър“ № 37 Б

20

 разновъзрастова - 20

- група в с. Лисец

 

        14

    разновъзрастова - 14

- група в с. Славяни

 

9

    Разновъзрастова - 9