Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2019 г.) след първо класиране в ДГ в Община Ловеч за учебната 2022/2023 година и свободни места в първа възрастова група

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ”

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ТУРИЗЪМ“


 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

(родени 2019 година)

след първо класиране - 05.05.2022 година

 

ДГ

адрес

свободни места

1.

ДГ „Слънце”

ж.к. „Червен бряг” № 11

10

2.

ДГ „Кокиче”

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

8

- групи в с. Александрово

 

18

3.

ДГ „Радост”

ж.к. „Младост” № 1

няма

4.

ДГ „Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул.  „Васил Левски” № 35

9

5.

ДГ „Първи юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

няма

 

6.

ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец” № 22

13

- група в с. Малиново

 

10

7.

ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

няма

8.

ДГ „Люляче”

кв. „Гозница“, ул. „Цар Иван Александър“ № 37 Б

4

- група в с. Лисец

 

19

- група в с. Славяни

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

►   Документи за записване се приемат в съответната детска градина от директорите.

►   За учебната 2022/2023 година в детските градини за І-ва възрастова група се приемат деца, родени през 2019 г. (постъпват в групата не по-рано от 15.09.2022 г.).

►   На задължително предучилищно образование за учебната 2022/2023 година подлежат децата, родени през 2018, 2017 и 2016 година (на 4, 5 и 6 години, навършвани през годината, в която започва учебната година – 2022 г.)