Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списъци на децата приети в първа възрастова група (родени 2020 г.) след първо класиране в ДГ в Община Ловеч за учебната 2023/2024 година и свободни места в първа възрастова група

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ”

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ТУРИЗЪМ“


 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

(родени 2020 година)

 

 

ДГ

адрес

свободни места

1.

  ДГ „Слънце”

ж. к. „Червен бряг”

6

2.

  ДГ „Радост”

ж. к. „Младост”

няма

3.

  ДГ „Мария Сиркова”

кв. „Вароша”,

ул. „Васил Левски” № 35

15

4.

  ДГ „1-ви юни“

ул. „Райна Княгиня” № 2

няма

5.

  ДГ „Зора”

ул. „Съйко Съев” № 1

няма

6.

 

  ДГ „Снежанка”

ж.к. „Здравец”

14

  - група с. Малиново

 

10

 

7.

  ДГ „Люляче”

кв. „Гозница”,

ул. „Цар Иван Александър“ № 37Б

1

 

 

 

  - група с. Славяни

ул. „Съединение“ № 3А

6

 

8.

  ДГ „Кокиче“

с. Дойренци,

ул. „Патриарх Евтимий“ № 7

4

  - групи с. Александрово

ул. „Трети март“ № 14

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

►   Документи за записване се приемат в съответната детска градина от директорите.

►   За учебната 2023/2024 година в детските градини за І-ва възрастова група се приемат деца, родени през 2020 г. (постъпват в групата не по-рано от 15.09.2023 г.).

►   На задължително предучилищно образование за учебната 2023/2024 година подлежат децата, родени през 2019, 2018 и 2017 година (на 4, 5 и 6 години, навършвани през годината, в която започва учебната година – 2023 г.)