Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 342 / 27.02.2018 г.

Относно: Утвърждаване формули за разпределение на средствата, получени по стандарти по дейности за детски градини.