Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ДЕТСКА ЯСЛА №1 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”

Първата детска ясла в града, открита през 1962 година с квалифициран опитен персонал. Детското заведение работи на 4 групи, с капацитет 65 места.  Персоналът се състои от  директор, 10 медицински сестри, 6 детегледачки,  1 педагог, домакин, санитар и огняр.

Адрес: гр. Ловеч 

ул. „Съйко Съев”№ 3

Директор – Румяна Железарова 

тел. 068 / 603-707