Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Подписани са договорите със спечелилите граждански инициативи по проект „По-близка Европа“ - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Във вторник, 17.08.2021 г., в кабинета на госпожа Корнелия Маринова, Кмет на Община Ловеч, се подписаха договорите за финансиране на граждански инициативи между Сдружение „Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации“ и спечелилите бенефициенти.


Класирани са шест от подадените граждански инициативи по проект „По-близка Европа– отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“. 

Кметът на Община Ловеч внесе предложение в Общински съвет за финансиране на останалите тринадесет граждански проекта.


Жителите на община Ловеч могат да гласуват за подадените граждански инициативи

От днес – 26.07.2021г., до 31.07.2021 г. на сайта на отворената платформа www.lovechlab.eu, жителите на община Ловеч могат да гласуват за подадените граждански инициативи, които целят облагородяване на околната и градската среда в общината.


Срокът за кандидатстване по проект "По-близка Европа" се удължава до 23 юли 2021 г.

Община Ловеч съобщава, че срокът за кандидатствате по проект „По-близка Европа“ се удължава до 23 юли 2021 година.

Комисията за оценка ще проведе заседание в периода от 26 до 28.07.2021 година.

На 29 юли ще бъдат обявени одобрените кандидати.


Покана за финансиране на граждански инициативи по проект "По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)"

Настоящата покана има за цел активизиране участието на гражданите в прилагането на мерки за опазване на околната среда като част от специфичните цели на проекта. Политиката на сближаване на Европейския Съюз, финансираща такива мерки посредством ОП „Околна среда”, ще бъде по-добре разбрана и утвърдена, а гражданите ще бъдат мотивирани да използват европейски механизми за активно участие в планирането и изпълнението на регионалните и местни политики.


Анкета проучва информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации – АСОРИ, съвместно с община Ловеч, провежда публична анкета с цел проучване информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз, с фокус върху бъдещи инициативи за финансиране от ЕСФ (Европейски Социален Фонд) и КФ (Кохезионен Фонд), насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност и интегрираното развитие с други общини в България и готовността на гражданите да се включат в реализирането им.


Проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ (прес съобщение)

Откриващото събитие по проект „По-близка Европа“ - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, се проведе онлайн на 21.04.2021 г.В събитието взеха участие г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, г-н Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), както и екипът на бенефициента по проекта – сдружение „Асоциация за социална отговорност и  развитие чрез иновации“ (АСОРИ) – в лицето на г-жа Амалия Аббас – председател на сдружението, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на АСОРИ, г-жа Ралица Маринова – координатор на проекта и г-жа Калина Ганева – социолог от сдужение АСОРИ.


Кметът на Ловеч поздрави участниците в откриващото събитие по проект "По-близка Европа"

Кметът на Ловеч поздрави участниците в откриващото събитие по проект „По-близка Европа“ - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, което се проведе онлайн на 21.04.2021 г.
Модераторът Цвета Димитрова, програмен директор на Асоциацията за социална отговорност и  развитие чрез иновации (АСОРИ), определи Община Ловеч като бързо развиваща се и модерна община.


Откриващото събитие по проект "По-близка Европа" ще се състои онлайн на 21 април

Откриващото събитие по проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ ще се състои онлайн на 21.04.2021 от 10:00 ч.


Ловеч в проекта "По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи"

Ловеч е част от проекта „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи“, който се финансира от ГД „Регионална политика“ на ЕС. Проектът получи най-висока оценка и е първи финансиран от общо подадени 76 проекта. Това съобщи кметът  Корнелия Маринова след като се завърна от общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони във Велинград. В събитието участва и Илиян Тодоров, зам.-областен управител на област Ловеч (на снимката заедно с кмета Маринова).

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч