Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Документи от други институции

ЗАПОВЕД № РД-04-147 / 26.07.2022 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г. за землищата на Община Ловеч и да изготви доклад до…