Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Документи от други институции

Заповед No. РД-12-205-61 / 03.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Дойренци ЕКАТТЕ 21823, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-39 / 27.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Дъбрава ЕКАТТЕ 24373, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-62 / 04.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Чавдарци ЕКАТТЕ 80039, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-47 / 30.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Брестово ЕКАТТЕ 06536, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-38 / 27.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Българене ЕКАТТЕ 07260, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-64 / 06.10.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Баховица ЕКАТТЕ 02935, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…

Заповед No. РД-12-205-55 / 30.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Александрово ЕКАТТЕ 00299, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската…

Заповед No. РД-12-205-50 / 30.09.2016 г. от Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Относно: Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Абланица ЕКАТТЕ 00028, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017…