Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД № РД – 04-168 /25.10.2021 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади за 2022 г. за землищата на Община Ловеч.