Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповед № РД-04-121 Ловеч / 30.07 2019 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: определяне комисия, със задача  да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г.