Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Интернет портал за Е-услуги на Община Ловеч

ВХОД В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Тази група услуги е предназначена за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

Да инсталирате базовите сертификати на B-Trust, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате удостоверителните вериги на B-Тrust :