Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

д-р Димитър Димитров

Декларации по ЗПКОНПИ на д-р Димитър Димитров по години.

2018

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3


2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2