Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Надежда Димитрова

Декларации по ЗПКОНПИ на Надежда Димитрова по години.

2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2