Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Магдалена Баева

Декларации по ЗПКОНПИ на Магдалена Баева по години.

2018

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1


2019

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2