Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Тони Кочев

Декларации по Зпконпи:

2020:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1