Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Младен Цонев

Декларации по ЗПКОНПИ на Младен Цонев по години.

2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2