Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Петко Н. Петков

Декларации по ЗПКОНПИ на Петко Н. Петков по години.

2020

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1


2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2