Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Силвия Ненчева-Димитрова

Декларации по ЗПКОНПИ на Силвия Ненчева-Димитрова по години.

2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2