Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Борислава Ненчева

Декларации по ЗПКОНПИ на Борислава Ненчева по години.

2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2