Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Ивайло П. Иванов

Декларации по ЗПКОНПИ на Ивайло П. Иванов по години.

2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2