Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Виктория Нинова

Декларации по ЗПКОНПИ на Виктория Нинова по години.

2021

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2022

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


2023

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2