Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Симона Маринова

Декларации по ЗПКОНПИ на Симона Маринова по години.

2023

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1