Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Декларации по ЗПКОНПИ

Име Файл

Вътрешни правила за проверка на декларации

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.

Настоящи

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Освободени

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Валентин Баиров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Валентина Ботева-Стефанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Дарина Топалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Добромир Добрев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Емилия Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Илиана Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Йовка Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Красимир Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Кръсто Стефанов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Поля Цанкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Радинка Дочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Радинка Тотева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светла Гъркова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Сергей Кривошиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Тони Кочев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1