Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Декларации по ЗПКОНПИ

Име Файл

Вътрешни правила за проверка на декларации

ВПЗПКОНПИ

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 292 от 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 от 19.02.2018 г. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2 от ДР на ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

Декларации

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър декларации Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Публичен регистър-имущество и интереси декларации Община Ловеч