Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Декларации по ЗПКОНПИ

Име Файл

Вътрешни правила за проверка на декларации

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.

Настоящи

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Освободени

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Адриян Ангелов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Дунчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ана Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анатоли Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анелия Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анелия Цанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анита Илиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Анна Костадинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

арх. Даниела Златанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Атанас Атанасов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Атанас В. Вълев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Атанас Р. Вълев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Биляна Матева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Биляна Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бисерка Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Благой Пешев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бонка Вашева-Горанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Борис Искренов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Борислав Богданов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Баиров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Узунов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Ботева-Стефанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентина Цвяткова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валерия Баръмова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ваня Пенчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Васил Вълков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Васко Панков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Велислав Борисов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Велислава Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Величка Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венелина Плугова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Йорданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Цанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венцислав Ненов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вергиния Чалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Вержиния Стойкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Весела Кръстева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Весела Стафунска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Весела Тутекова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселка Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Веселка Найденова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виктория Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолин Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Арсова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Галя Дочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Галя Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Генка Митева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Геновева Бързашка

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Геновева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Бочев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Братоев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Н. Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Нинов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Т. Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Цонев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гергана Минчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Грета Райнова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

д-р Димитър Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дамян Дамянов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниел Лазаров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Данова-Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Даскалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Кузманова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Цанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дарина Атанасова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дарина Топалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даринка Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дария Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дафинка Данева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даяна Панталеева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Венкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Десислава Йорданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Детелин Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Вълкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Лалева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Диана Недкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитринка Дренска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър И. Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Дина Господинова - Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Добромир Добрев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елена Пиронкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елка Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Емил Методиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Емилия Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Зюлфие Кара

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Ива Гетова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ивайло Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Джуров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Диков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван М. Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Т. Иванов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иван Тихов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Дончева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Енчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Лазарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Симеонова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиана Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Илианка Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиян Стоянов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ина Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

инж.Тони Паричев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ирена Минчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Искра Цанкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Искрен Савчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Йовка Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Йордан Гачевски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Йорданка Богданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Камелия Иванчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Камелия Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Капка Кузманова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Колева-Михайлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Кунева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Катя Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимир Ганков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимир Георгиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бинакова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кръсто Стефанов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Къймет Делиеминова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лидия Данаилова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лилия Любенова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лилия Попова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Лилко Христов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Любомир Лалев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомира Величкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любчо Коларов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Баева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Магдалена Мишева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мадлена Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Генова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариана Нешева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Бахова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марина Колева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Маринела Височкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Йорданова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Коларова-Пърликова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мария Михайлова-Бендова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мариян Колев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Йочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мартин Добревски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Стефанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милен Стоев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милена Пейкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милтен Чолаков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милчо Маринов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Милянка Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Танова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Митко Митев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Младен Додев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Младен Цонев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Момчил Луловски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надежда Лазарова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Надежда Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надя Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надя Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Найден Вълчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Наргис Михайлова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Наталия Ангелова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Невена Влаева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нели Минчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нели Патаринска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нели Чикова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Никола Николов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Илиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нора Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Павлина Евтимова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Павлина Панова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Павлина Шишкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Павлинка Цачева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петко Н. Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петко Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Деков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Недялков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Александрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Ганева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петя Йонкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Начева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Николова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Зорков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Йотов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Пламен Митев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Попска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Чобанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Полина Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Поля Денкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Поля И. Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Поля Стойкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Поля Цанкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Поля Цанова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радинка Дочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радинка Тотева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Радостин Николов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Конова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Румяна Железарова-Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Румяна Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светла Гъркова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светлана Недялкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светлана Хубавенкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светослав Вълков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Сергей Кривошиев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Симеон Симеонов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Неделчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Соня Димитрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Соня Мучинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

София Топалова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станимир Нешев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станислав Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стела Добрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стела Дончева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Заекова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоян Диков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стоянка Сарачинова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Сузана Янчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Събина Миленска - Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня К. Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня М. Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня Пежгорска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Таня Тинчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Татяна Добрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Теодора Вълчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тинка Кочева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тодор Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тодорка Славчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тони Дамянов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тони Кочев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Тотко Рогашки

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Христина Христова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Християна Нанкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Христо Калчевски

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Христо Тотев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Христо Христов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Хюлия Вели

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветалинка Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветан С. Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Цветан Т. Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Маринова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелин Калчев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелин Лишев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелин Цанов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Борисова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ценка Василева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ценко Карабов

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Мустафова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Петрова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Тотева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлияна Цанева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлка Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2