Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Декларации по ЗПКОНПИ

Име Файл

Вътрешни правила за проверка на декларации

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.

Декларации

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси