Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

1. Етап 1 - Регистрация на Сдружение на собствениците (СС)

2. Етап 2 - Заявление за интерес и финансова помощ

3. Приложение 1 - Условия за минимални помощи (de minimis) 

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi