Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

1. Етап 1 - Регистрация на Сдружение на собствениците (СС)

2. Етап 2 - Заявление за интерес и финансова помощ

3. Приложение 1 - Условия за минимални помощи (de minimis) 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч