Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър на основание чл.44 от Закона за управление на етажната собственост /обн. в ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г. и Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /обн. в ДВ бр.50 от 03.07.2009 г./ , утвърдени типови бланки на заявление и регистрационна карта, следва да бъдат попълнени от председателя на управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците и предоставени на Общинската администрация за вписване. Бланките могат да бъдат изтегляни от тук или да бъдат предоставени в деловодството за сведение на гражданите, живеещи в сгради или отделни входове в режим на етажна собственост.