Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

1.ФБ_01 Издаване на Удостоверение за осигурителен доход УП-2 и/или УП-3 (Образец 30) за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен, и трудов стаж

Нормативно основание:Кодекс за социално осигуряване

Необходими документи:

        1.    Трудова книжка
        2.    Пълномощно (при необходимост)
Срок за изпълнение: 30 дни
Такса: 1.50 лева
Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор