Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЕДМИЧЕН ГРАФИК 01.08 - 05.08.2016 г.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК 01.08-05.08.2016 г./МЕТЕНЕ                   Утвърдил:  
                          Изп. Директор
                          П.Иванов  
                             
Улица Понеделник бр. раб. Вторник  бр. раб. Сряда бр.раб. Четвъртък  бр. раб. Петък бр. раб. Събота бр. раб. Неделя бр.раб
Улица Централна градска част   Централна градска част   Централна градска част   Централна градска част   Централна градска част       Централна градска част  
Улица пл. „Т. Кирков“   пл. „Т. Кирков“   пл. „Т. Кирков“   пл. „Т. Кирков“   пл. „Т. Кирков“       пл. „Т. Кирков“  
Улица ул. „Търговска“   ул. „Търговска“   ул. „Търговска“   ул. „Търговска“   ул. „Търговска“       Баш Бунар  
Улица бул. „България“   ул. „Трети март“   бул. „България“   ул. „Трети март“   бул. „България“          
Улица ул. „Осъмска“,   ул. „Ангел Кънчев“   ул. „Осъмска“   ул. „Ангел Кънчев“   ул. „Осъмска“          
Улица ул. „Цар Освободител“   ул. „Хр. Ботев“   ул. „Цар Освободител“   ул. „Хр. Ботев“   ул. „Цар Освободител“          
Улица ул. „Стефан Караджа“   ул. „Дунав“,    ул. „Стефан Караджа“   ул. „Дунав“,    ул. „Стефан Караджа“          
Улица ул. „Съйко Съев“   ул. „П.Волов“   ул. „Съйко Съев“   ул. „П.Волов“   ул. „Съйко Съев“          
Улица ул. „Цачо Шишков“   ул. „Т. Каблешков“   ул. „Цачо Шишков“   ул. „Т. Каблешков“   ул. „Цачо Шишков“          
Улица ул. „Княз Имеритински“   ул. „Г. С. Раковски“   ул. „Княз Имеритински“   ул. „Г. С. Раковски“   ул. „Княз Имеритински“          
Улица ул. „Б. Цонев“   ул. „22-ри август“,    ул. „Б. Цонев“   ул. „22-ри август“,    ул. „Б. Цонев“          
Улица ул. „Райна Княгиня“   ул. „П.Р.Славейков“   ул. „Райна Княгиня“   ул. „П.Р.Славейков“   ул. „Райна Княгиня“          
Улица ул. „Кирил и Методий“   пл. „Автогара“   ул. „Кирил и Методий“   пл. „Автогара“   ул. „Кирил и Методий“          
Улица ул. „Ан. Иширков“   ул. „Н. Петков“   ул. „Ан. Иширков“   ул. „Н. Петков“   ул. „Ан. Иширков“          
Улица ул. „Ал. Стамболийски“   ул. „Димитър Пъшков“   ул. „Ал. Стамболийски“   ул. „Димитър Пъшков“   ул. „Ал. Стамболийски“          
Улица     ул. „Хан Крум“   ул. „П. Хитов“   ул. „Хан Крум“   ул. "Трети март"          
Улица     ул. „А. Мирчев“   ул. „Черковна“,    ул. „А. Мирчев“   ул. "Клокница"          
Улица     ул. „Цар Асен“   ул. Сливница   ул. „Цар Асен“   ул. "Тутолмин"          
Улица     ул. „Шипка“       ул. „Н. Рилски“              
Улица     ул. „Амбарица“       бул. „България“              
Улица     ул. „Н. Рилски“                      
Улица     бул. „България“                      
 
Квартали кв. "Здравец"   кв. „Дикисана“   ж.к. „Младост“,   кв. „Сър Пазар“,    кв. „Дикисана“          
Квартали ж.к. "Червен бряг"   кв.“Кольо Фичето“   ж.к. "Червен бряг"   кв. 5   ж.к. „Младост“,          
Квартали     кв. „Хармането“       бл.“Монтажи“,    ж.к. "Червен бряг"          
Квартали     кв. „Гозница“       кв. „Вароша“              
Квартали     кв. "Здравец"       кв. „Гозница“              
      ж.к. „Младост“,       ж.к.. "Здравец"              
      ж.к. "Червен бряг"       кв.“Кольо Фичето“              
 
паркове Баш Бунар       Баш Бунар/група от Стратеш/   Баш Бунар/група от Стратеш/   Стратеш   Стратеш   Стратеш  
паркове                 Баш Бунар          
 
Туризъм     паметник Левски и стъпълата           паметник Левски и стъпълата          
      Туристическите обекти във Вароша           Туристическите обекти във Вароша          
                             
                             
                             
                           


 

 

 

 

                                                     
СЕДМИЧЕН ГРАФИК 01.08-05.08.2016 г./АВТОМЕТАЧКИ       Утвърдил:                                      
              Изп. Директор                                    
              П.Иванов                                      
                                                     
Автометачка Понеделник Вторник  Сряда Четвъртък  Петък Събота Неделя                                      
ОВ 02171/№1 Централна градска част Централна градска част Централна градска част Централна градска част Централна градска част   Централна градска част                                      
  пл. „Т. Кирков“ пл. „Т. Кирков“ пл. „Т. Кирков“ пл. „Т. Кирков“ пл. „Т. Кирков“   пл. „Т. Кирков“                                      
  ул. „Търговска“ ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Търговска“ ул. „Ангел Кънчев“ ул. „Търговска“   ул. „Търговска“                                      
  ул. „Цар Освободител“ ул. „Хр. Ботев“ ул. „Цар Освободител“ ул. „Хр. Ботев“ ул. „Цар Освободител“   ул. „Цар Освободител“                                      
  ул. „Стефан Караджа“ ул. „Дунав“,  ул. „Стефан Караджа“ ул. „Дунав“,  ул. „Стефан Караджа“   ул. „Стефан Караджа“                                      
  алея "Баш Бунар" ул. „П.Волов“ алея "Баш Бунар" ул. „П.Волов“ алея "Баш Бунар"   алея "Баш Бунар"                                      
    ул. „Т. Каблешков“   ул. „Т. Каблешков“                                            
    ул. „Г. С. Раковски“   ул. „Г. С. Раковски“                                            
        ж.к. "Червен бряг"                                            
                                       
ОВ 02491/№2 бул. "Мизия" ул. "Стара планина"   ул. "Стара планина"                                            
  ул. „Цачо Шишков“ ул. „Трети март“,  ул. „Цачо Шишков“ ул. „Трети март“,  бул. "Освобождение"                                          
  ул. „Княз Имеритински“ пл. „Автогара“ ул. „Княз Имеритински“ пл. „Автогара“ ул. „Княз Имеритински“                                          
  бул. "Велико Търново ул. „Н. Петков“ бул. "Велико Търново ул. „Н. Петков“ бул. "Велико Търново                                          
  ул. „Съйко Съев“ ул. „Димитър Пъшков“ ул. „Съйко Съев“ ул. „Димитър Пъшков“ ул. „Съйко Съев“                                          
  околовръстен ж.к. "Младост" ул. "Ал. Кусев" околовръстен ж.к. "Младост" ул. "Ал. Кусев" околовръстен ж.к. "Младост"                                          
  парк "Стратеш" ул. „Хан Кубрат“   ул. „Хан Кубрат“ ул. „Цачо Шишков“                                          
    Транспортен мост   Транспортен мост парк "Стратеш"                                          
    ул. „Васил Левски“   ул. „Васил Левски“                                            
    ж.к. "Червен бряг"   ж.к. "Червен бряг"                                            
    бул. "Освобождение"   бул. "Мизия"