Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Гражданско състояние и актосъставяне

1999 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Бюджетна дейност „Обреди“

2000 - ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2020 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ ФОТОКОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.