Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Гражданско състояние и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997 - 1 - Легализация. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Бюджетна дейност „Обреди“

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017 - 1 - Легализация. Издаване на удостоверение за СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА.

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034 - 1 - Легализация. Издаване на препис–извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“.