Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НАЕМНИ ЦЕНИ

МАГАЗИНИ 
 1. При търговска дейност с нехранителни стоки, мебели, битови електроуреди – 4.19
 2. При търговска дейност с нехранителни стоки, железария, бои - 3.71
 3. При търговска дейност с други нехранителни стоки - 3.23
 4. При търговска дейност с хранителни стоки – месо и месни продукти - 3.11
 5. При търговска дейност с плодове и зеленчуци и други хранителни стоки – 2.51
 6. Складови помещения за търговия на едро - 3.35
 7. За складови помещения към гореизброените – 1.67
 8. При ползване на павилион за търговска дейност се ползва корекционен коефициент 0.80

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 1. При ползване на помещението като нощно и полунощно заведение, ресторанти, барове със и без програма, механи, дискотеки и други заведения, кафе-аперитиви и други със сервиране на алкохол – 5.03
 2. Сладкарници и закусвални без сервиране на алкохолни напитки – 2.15
 3. Складове и спомагателни площи към заведенията за хранене и развлечения - 1.19
 4. Спомагателни производствени помещения - 1.67
 5. Фурни, транжорни и сладкарски работилници – 1.67
 6. ЗАЛИ ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ - 17.97
 7. СТОЛОВЕ И БЮФЕТИ за ученическото столово хранене /наемната цена се заплаща за учебен ден/:  Стол - 0.06 / Бюфет - 0.11

 

АПТЕКИ 
 1. За търговска дейност – 3.59
 2. За складови помещения – 1.19

 

АТЕЛИЕТА 
 1. За всички видове услуги за населението - обущарски, шивашки, ремонт на битова техника, часовникарски и др. – 1.19

 

 

КАБИНЕТИ 
 1. Лекарски, стоматологични и други подобни - 3.35

 2. Зъботехнически лаборатории - 2.51

 3. Помощни помещения /коридори, фоайета/ към гореизброените - 0.71

 

  

ПОМЕЩЕНИЯ С АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 1. Банки, застрахователни дружества, бюра за обмяна на валута - 17.97

 2. Офиси за административни помещения – 3.59

 3. Клубове на политически партии и синдикални организации - 0.28

 4. За учебни заведения - 0.33

 5. За пощенски услуги - 4.19

 6. За телефонни услуги - 5.62

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ 
 1. За открити площи - 0.11

 2. За закрити площи - 0.22

 3. За търговските площи в спортните имоти се заплаща в съответствие с предходните алинеи

   

  

ГАРАЖИ И ПАРКИНГИ 
 1. За гараж (I бр.) – 22,50

 2. Охраняеми открити паркинги:

 3. За 1 бр.паркоместо до 12 кв.м. на месец - 7,18

 4. За всеки следващ кв.м. на месец по - 0,56

 5. Охраняеми покрити паркинги:

 6. За 1 бр. паркоместо до 12 кв.м. на месец - 8,55

 7. За всеки следващ кв.м. на месец по - 0,73

 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
 1. Цена - 2,25

 

ВОДОЕМИ 
 1. За рибовъдство за 1 дка на година водна площ - 48,37

 2. За спортен риболов - 23,62

 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 
 1. За нехранителни стоки – 1.67

 2. За хранителни стоки – 1.67

 3. Складове, спомагателни помещения към гореизброените - 0,67

 

Месечните наемни цени да се индивидуализират по градски зони, както следва:

 1. Първа градска зона и площад “Тодор Кирков” с К=1,0;
 2. Втора градска зона с К=0,9;
 3. Трета градска зона с К=0,8;
 4. За селата в общината с К=0,5;
 5. За имотите "Кабинети" за селата с К=0,1.