Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

НАЕМНИ ЦЕНИ

4.1. За складиране на открито на инертни и строителни материали -  0,24
4.2. За ползване на открити площи за обслужващи транспортни дейности - 0,17
4.3. При ползване на поземлени имоти за спомагателни и допълнителни площадки - 16,87