Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НАЕМНИ ЦЕНИ

4.1. За складиране на открито на инертни и строителни материали -  0,24
4.2. За ползване на открити площи за обслужващи транспортни дейности - 0,17
4.3. При ползване на поземлени имоти за спомагателни и допълнителни площадки - 16,87